Zadzwoń:

+48 74 306 76 06

Dziennik budowy

Dziennik budowy Biała Perła II

Zobacz na jakim etapie jesteśmy

Biała Perła II29.11.2023

Aktualnie na terenie budowy: trwają roboty związane z wykonywaniem rurarzu instalacji zewnętrznych, otrzymano rewizję dokumentacji technicznej w zakresie posadowienia budynku w związku z potwierdzeniem niezgodność pomiędzy parametrami gruntu występującego w poziomie posadowienia względem przyjętych założeń projektowych, trwają prace przygotowawcze związane z częściową wymianą gruntu w poziomie posadowienia budynku, na ukończeniu prace związane z koordynacją projektu […]

Biała Perła II22.11.2023

Aktualnie na terenie budowy: zakończono prace związane z odwodnieniem terenu budowy, trwają roboty związane z wykonywaniem rurarzu instalacji zewnętrznych, potwierdzono na podstawie niezależnych badań niezgodność pomiędzy parametrami gruntu występującego w poziomie posadowienia budynku względem przyjętych założeń projektowych. Na ukończeniu projekt rewizji posadowienia budynku. Trwają prace przygotowawcze do częściowej wymiany gruntu w poziomie posadowienia, rozpoczęto modernizację […]

Biała Perła II01.11.2023

Aktualnie na terenie budowy: kontynuowane są prace związane z odwodnieniem terenu budowy, zakończono usuwanie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej, trwa zabezpieczanie kabli i infrastruktury na czas nadchodzącego sezonu zimowego, trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, trwa analiza wyników badań gruntu w poziomie posadowienia budynku pod względem zgodności z warunkami przyjętymi do projektowania obiektu budowlanego.

Biała Perła II25.10.2023

Aktualnie na terenie budowy: kontynuowane są prace związane z odwodnieniem terenu budowy, zakończono usuwanie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej, trwa zabezpieczanie kabli i infrastruktury na czas nadchodzącego sezonu zimowego, trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, trwa analiza wyników badań gruntu w poziomie posadowienia budynku pod względem zgodności z warunkami przyjętymi do projektowania obiektu budowlanego.

Biała Perła II18.10.2023

Aktualnie na terenie budowy: trwają prace związane z odwodnieniem terenu budowy na ukończeniu usuwanie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej (wszystkich jej elementów) z terenu nieruchomości gruntowej przeznaczonej dla II etapu inwestycji Biała Perła II trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji sanitarnej sprawdzane jest podłoże gruntowe w poziomie posadowienia budynku pod względem zgodności z warunkami przyjętymi […]

Biała Perła II11.10.2023

Właśnie zakończyliśmy I etap budowy Białej Perły II.  

Biała Perła II04.10.2023

Na terenie budowy: trwa wykonywanie robót ziemnych rozpoczęto prace przygotowawcze zmierzających do wykonania zabezpieczenia wykopu w postaci palisady trwają uzgodnienia dotyczące odwodnienia terenu budowy zakończono usuwanie bieżących kolizji infrastruktury podziemnej napotykanej w wykopie wraz z postępem robót ziemnych trwają przygotowania do całkowitego usunięcia infrastruktury elektroenergetycznej (jej zasadniczych elementów) z terenu nieruchomości gruntowej przeznaczonej dla drugiego […]

Biała Perła II27.09.2023

Kontynuujemy prace ziemne na naszym placu budowy Białej Perły II.    

Biała Perła II20.09.2023

Aktualnie na placu budowy: ✅kontynuujemy roboty ziemne: kopanie i wywóz urobku ✅geolog kontroluje zgodność podłoża gruntowego z podłożem przedstawionym w projekcie. Geodeta w miarę potrzeb wytycza kolejne punkty charakterystyczne ✅na bieżąco usuwamy kolizje infrastruktury elektroenergetycznej ✅w związku ze zbliżeniem się frontu robót do drzew, wykonaliśmy zabezpieczenia drzewostanu    

Biała Perła II14.09.2023

Informujemy o stanie prac na naszej budowie:     ✅ Aktualnie prowadzone są prace ziemne, które obejmują pogłębianie wykopu, wywóz urobku i badania podłoża gruntowego.   ✅ Z myślą o zbliżającym się okresie jesiennym i konieczności prowadzenia prac po zmroku, zainstalowaliśmy oświetlenie na terenie budowy.   ✅ Trwają prace demontażowe kolejnych elementów infrastruktury znajdującej się na nieruchomości gruntowej, […]

Dziennik budowy Biała Perła I

Archiwalny zapis dziennika budowy pierwszego etapu

Biała Perła I26.11.2021

Wielkie otwarcie! Obiekt został otwarty dla pierwszych Gości, którzy mieli okazję spędzić pierwszą noc w pięknej, zimowej scenerii. Można już rezerwować pobyty na bialaperla.czarnagora.pl          

Biała Perła I10.11.2021

Trwają przygotowania do otwarcia obiektu. Wykonywane są ostatnie próby obsługi oraz szkolenia.

Biała Perła I27.10.2021

W obiekcie trwa wykonanie ostatnich prac wykończeniowych oraz sprzątanie. Wstawiane są meble do lobby oraz przestrzeni wspólnych.  

Biała Perła I20.10.2021

Na budowie dobiegają końca poszczególne roboty budowlane i instalacyjne. Trwają rozruchy i próby stosownych systemów. Dodatkowo na terenie obiektu budowlanego Biała Perła wykonywane są badania współdziałania urządzeń pożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń.

Biała Perła I13.10.2021

Aktualnie na budowie są wykonywane: instalacje elektryczne, sanitarne, niskoprądowe na ukończeniu prób wydajności i współdziałania wspomnianych instalacji, trwa montaż elementów wykańczających, na ukończeniu wykonywanie warstw drogowych przed wejściem głównym do budynku i wjazdem do garażu, na ukończeniu prace związane z wykonaniem zagospodarowania terenu, trwa regulacja stolarki i ślusarki wewnętrznej, trwa montaż blachy znajdującej się na […]

Biała Perła I29.09.2021

Aktualnie na budowie są wykonywane: instalacje elektryczne, sanitarne, niskoprądowe- na ukończeniu, trwają prób wydajności wspomnianych instalacji, trwa montaż elementów wykańczających, na ukończeniu wykonywanie warstw drogowych przed wejściem głównym do budynku i wjazdem do garażu, na ukończeniu prace związane z wykonaniem zagospodarowania terenu, trwa regulacja stolarki i ślusarki wewnętrznej, trwa montaż blachy znajdującej się na zadaszeniu […]

Biała Perła I22.09.2021

Aktualnie na budowie są wykonywane: instalacje elektryczne, sanitarne, niskoprądowe- na ukończeniu, trwają prób wydajności wspomnianych instalacji, zakończono montaż tapet, trwa montaż elementów wykańczających, zakończono biały montaż, trwa wykonywanie warstw drogowych przed wejściem głównym do budynku i wjazdem do garażu, zakończono montaż lameli na elewacji, trwają prace związane z wykonaniem zagospodarowania terenu, na ukończeniu montaż stolarki […]

Biała Perła I15.09.2021

Aktualnie na budowie są wykonywane: trwają prace związane z wykonaniem zagospodarowania terenu – ciąg dalszy, trwa montaż blachy znajdującej się na zadaszeniu wielospadowym, montowane są obróbki, trwają prace porządkowe.  

Biała Perła I08.09.2021

Aktualnie na budowie są wykonywane: instalacje elektryczne, sanitarne, niskoprądowe- na ukończeniu, trwają prób wydajności wspomnianych instalacji, na ukończeniu montaż tapet, malowanie ścian w lokalach mieszkalnych, na ukończeniu biały montaż, zakończono wykonywanie hydroizolacji garażu, trwa wykonywanie warstw drogowych przed wejściem głównym do budynku, na ukończeniu montaż lameli na elewacji, trwają prace związane z wykonaniem zagospodarowania terenu, […]

Biała Perła I25.08.2021

Aktualnie na budowie są wykonywane: instalacje elektryczne, sanitarne, niskoprądowe- na ukończeniu, rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia prób wydajności wspomnianych instalacji, na ukończeniu montaż tapet, malowanie ścian w lokalach mieszkalnych, zakończono montaż płytek w apartamentach, na ukończeniu biały montaż, na ukończeniu hydroizolacji garażu, trwa wykonywanie warstw drogowych przed wejściem głównym do budynku, trwa montaż lameli na elewacji, […]

Zostaw dane do przesłania pełnej oferty inwestycji

Ważne informacje - przeczytaj zanim wyślesz wiadomość pokaż


Zachęcamy do kontaktu!

Biuro sprzedaży

Adres
Fabryczna 6, Carbon Tower
53-609 Wrocław

Dział marketingu

tel: +48 535 795 923

Dane kontaktowe

ul. Morawka 32B/3
57-550 Stronie Śląskie

Adres do korespondencji

Fabryczna 6, Carbon Tower
53-609 Wrocław

KLAUZULA INFORMACYJNA

Jako doświadczony deweloper w celu zabezpieczenia Państwa interesów jesteśmy zobowiązani do poinformowania, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji o zakupie apartamentu i powierzeniu apartamentu w zarządzanie operatorowi, klient powinien we własnym zakresie dokładnie przeanalizować wszelkie aspekty związane z taką decyzją biznesową. Zalecamy kontakt z deweloperem, działem sprzedaży celem uzyskania informacji na temat inwestycji, które mogą być przydatne dla podjęcia decyzji w przedmiocie inwestycji. Informujemy także, że uzyskanie określonych korzyści finansowych w ramach zwrotu z inwestycji uzależniane jest od wielu czynników, takich jak: doświadczenie, portfolio i marka operatora, koszty podatkowe, koszty utrzymania lokalu i nieruchomości, zmiana trendów wśród konsumentów, zmiana poziomu cen oferowanych usług turystycznych, zmiana obłożenia obiektu w zależności sezonu i czynników atmosferycznych czy (w przypadku zakupu apartamentu finansowanego kredytem lub dzięki uzyskanej przez klienta pożyczce) zmiany stóp procentowych, marży banku, inflacji, itp. W przypadku pytań i wątpliwości, a także braku możliwości samodzielnego rozpoznania oceny ryzyka przed podjęciem decyzji, zalecamy kontakt z doradcą finansowym, prawnym lub specjalistą ds. rynku nieruchomości.


Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. Kalkulacje potencjalnego zarobku oraz korzyści i ryzyka związane z inwestycją i najmem lokalu są wyłącznie prognozą i są omawiane indywidualnie przed zawarciem umowy. Wysokość czynszu w kolejnych latach działalności obiektu jest prognozowana w oparciu o szacowany średnioroczny poziom obłożenia oraz uzyskiwany na tej podstawie zysk operacyjny . Prognozy przewidują, że zysk operacyjny wzrastać będzie w kolejnych latach działalności wraz z poprawą rozpoznawalności marki Aparthotel Biała Perła na rynku turystycznym. Nie ma gwarancji, iż powyższe prognozy staną się osiągalnymi wynikami. Powyższe prognozy zakładają najbardziej optymalny poziom zarządzania obiektem, dystrybucji, poziomu zatrudnienia i poziomu inwestycji oraz wydatków, możliwych do osiągnięcia przy obecnej sytuacji rynkowej. Poziom realnie osiąganych wyników operacyjnych zależy od dużej ilości czynników, w tym czynników niezależnych od operatora najmu np. trendów ekonomicznych, warunków politycznych, konkurencji na lokalnym rynku, itp.

Biała Perła - Inwestycja w Aparthotel