Zadzwoń:

+48 74 306 76 06

Dziennik budowy

Dziennik budowy Biała Perła II

Zobacz na jakim etapie jesteśmy

Biała Perła II20.09.2023

Aktualnie na placu budowy: ✅kontynuujemy roboty ziemne: kopanie i wywóz urobku ✅geolog kontroluje zgodność podłoża gruntowego z podłożem przedstawionym w projekcie. Geodeta w miarę potrzeb wytycza kolejne punkty charakterystyczne ✅na bieżąco usuwamy kolizje infrastruktury elektroenergetycznej ✅w związku ze zbliżeniem się frontu robót do drzew, wykonaliśmy zabezpieczenia drzewostanu    

Biała Perła II14.09.2023

Informujemy o stanie prac na naszej budowie:     ✅ Aktualnie prowadzone są prace ziemne, które obejmują pogłębianie wykopu, wywóz urobku i badania podłoża gruntowego.   ✅ Z myślą o zbliżającym się okresie jesiennym i konieczności prowadzenia prac po zmroku, zainstalowaliśmy oświetlenie na terenie budowy.   ✅ Trwają prace demontażowe kolejnych elementów infrastruktury znajdującej się na nieruchomości gruntowej, […]

Biała Perła II06.09.2023

Aktualnie na placu budowy kontynuujemy roboty ziemne.Odbyła się również wizja lokalna geologa, potwierdzająca parametry gruntowe.      

Biała Perła II01.09.2023

Na terenie budowy kontynuujemy prace ziemne. Niwelujemy teren i prowadzimy rozbiórkę istniejącej zabudowy.

Biała Perła II23.08.2023

Informujemy, iż aktualnie na terenie budowy: •  trwają prace ziemne, •  na ukończeniu są prace przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne obiektu i wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy), •  zakończono pierwszy etap usuwania kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej z budynkiem Biała Perła II, •  […]

Biała Perła II10.08.2023

Roboty budowlane rozpoczęte! Zawiadomiono organ Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przypadającym na dzień 10.08.2023r. Aktualnie na terenie budowy: Trwają prace przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne obiektu i wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy), Przystąpiono do usuwania kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej […]

Biała Perła II01.08.2023

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 01.08.2023r. przystąpiono do wykonywania czynności bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych w myśl zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Aktualnie realizowane są: Prace związane z zabezpieczeniem terenu umożliwiające formalne rozpoczęcie budowy oraz zorganizowanie robót ziemnych, Oznakowanie terenów sąsiednich oraz zorganizowanie bezpiecznej komunikacji na ciągach pieszych i jezdnych, […]

Biała Perła IIPrawomocne pozwolenie na budowę

W dniu 26.07.2023 inwestycja Biała Perła II uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę. Z przyjemnością informujemy, że pierwsze prace budowlane rozpoczną się w dniu 1.08.2023! Zapraszamy do śledzenia postępów budowlanych w dzienniku budowy.

Biała Perła II Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę

Z przyjemnością informujemy, ze inwestycja Biała Perła II otrzymała pozwolenie na budowę, które uprawomocni się w terminie 28 dni od jego otrzymania. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 1 sierpnia 2023!

Zostaw dane do przesłania pełnej oferty inwestycji

Ważne informacje - przeczytaj zanim wyślesz wiadomość pokaż

Zachęcamy do kontaktu!

Biuro sprzedaży

Adres
Fabryczna 6, Carbon Tower
53-609 Wrocław

Dział marketingu

tel: +48 535 795 923

Dane kontaktowe

ul. Morawka 32B/3
57-550 Stronie Śląskie

Adres do korespondencji

Fabryczna 6, Carbon Tower
53-609 Wrocław

KLAUZULA INFORMACYJNA

Jako doświadczony deweloper w celu zabezpieczenia Państwa interesów jesteśmy zobowiązani do poinformowania, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji o zakupie apartamentu i powierzeniu apartamentu w zarządzanie operatorowi, klient powinien we własnym zakresie dokładnie przeanalizować wszelkie aspekty związane z taką decyzją biznesową. Zalecamy kontakt z deweloperem, działem sprzedaży celem uzyskania informacji na temat inwestycji, które mogą być przydatne dla podjęcia decyzji w przedmiocie inwestycji. Informujemy także, że uzyskanie określonych korzyści finansowych w ramach zwrotu z inwestycji uzależniane jest od wielu czynników, takich jak: doświadczenie, portfolio i marka operatora, koszty podatkowe, koszty utrzymania lokalu i nieruchomości, zmiana trendów wśród konsumentów, zmiana poziomu cen oferowanych usług turystycznych, zmiana obłożenia obiektu w zależności sezonu i czynników atmosferycznych czy (w przypadku zakupu apartamentu finansowanego kredytem lub dzięki uzyskanej przez klienta pożyczce) zmiany stóp procentowych, marży banku, inflacji, itp. W przypadku pytań i wątpliwości, a także braku możliwości samodzielnego rozpoznania oceny ryzyka przed podjęciem decyzji, zalecamy kontakt z doradcą finansowym, prawnym lub specjalistą ds. rynku nieruchomości.


Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. Kalkulacje potencjalnego zarobku oraz korzyści i ryzyka związane z inwestycją i najmem lokalu są wyłącznie prognozą i są omawiane indywidualnie przed zawarciem umowy. Wysokość czynszu w kolejnych latach działalności obiektu jest prognozowana w oparciu o szacowany średnioroczny poziom obłożenia oraz uzyskiwany na tej podstawie zysk operacyjny . Prognozy przewidują, że zysk operacyjny wzrastać będzie w kolejnych latach działalności wraz z poprawą rozpoznawalności marki Aparthotel Biała Perła na rynku turystycznym. Nie ma gwarancji, iż powyższe prognozy staną się osiągalnymi wynikami. Powyższe prognozy zakładają najbardziej optymalny poziom zarządzania obiektem, dystrybucji, poziomu zatrudnienia i poziomu inwestycji oraz wydatków, możliwych do osiągnięcia przy obecnej sytuacji rynkowej. Poziom realnie osiąganych wyników operacyjnych zależy od dużej ilości czynników, w tym czynników niezależnych od operatora najmu np. trendów ekonomicznych, warunków politycznych, konkurencji na lokalnym rynku, itp.

Biała Perła - Inwestycja w Aparthotel